Začíname…

Po dlhej a namáhavej práci celého tímu sa nám podarilo získať stavebné povolenie a nová výstavba sa mohla začať. Začiatkom novembra 2018 spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice zahájila výstavbu vodovodu a kanalizácie, ktoré bude napojené na verejné rozvody. Termín ukončenia výstavby vodovodu a kanalizácie je koniec decembra 2018.